ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2022-12-08 12:00:00 o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지) o 건조주의보 : 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 전라남도(곡성, 여수, 광양, 순천), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 사천), 광주, 부산, 울산
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 22.12.08 12:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 33  13  0.015  0.032  0.5  0.003   
강남구 28  0.015  0.034  0.4  0.003  56 
강남대로 58  15  0.009  0.039  0.6  0.004  65 
강동구 28  0.013  0.025  0.4  0.003  48 
강변북로 46  12  0.009  0.046  0.6  0.004  76 
강북구 33  16  0.017  0.030  0.5  0.003  50 
강서구 40  10  0.021  0.025  0.4  0.003  60 
공항대로 44  15  0.012  0.034  0.4  0.003  60 
관악구 32  0.014  0.033  0.5  0.003  54 
광진구 33  12  0.014  0.029  0.7  0.003  50 
구로구 38  11  0.014  0.025  0.4  0.004  56 
금천구 23  0.017  0.032  0.5  0.003  53 
노원구 32  17  0.015  0.035  0.5  0.004  58 
도봉구 25  14  0.018  0.027  0.4  0.003  47 
도산대로 63  28  0.008  0.038  0.6  0.003  63 
동대문구 31  11  0.015  0.033  0.5  0.003  54 
동작구 32  12  0.012  0.039  0.6  0.003  65 
동작대로 중앙차로 69  29  0.006  0.055  0.9  0.004  92 
마포구 32  18  0.013  0.036  0.6  0.004  59 
서대문구 29  16  0.014  0.037  0.6  0.004  61 
서초구 55  27  0.008  0.043  0.5  0.002  71 
성동구 47  18  0.013  0.040  0.5  0.003  66 
성북구
송파구 37  0.014  0.036  0.5  0.003  59 
시흥대로 75  12  0.007  0.045  0.6  0.004  75 
신촌로 42  18  0.005  0.044  0.8  0.004  73 
양천구 29  10  0.018  0.024  0.4  0.004  51 
영등포구 31  0.016  0.033  0.6  0.003  54 
영등포로 40  14  0.012  0.037  0.6  0.004  61 
용산구 36  14  0.019  0.028  0.5  0.003  52 
은평구 34  11  0.015  0.030  0.6  0.003  50 
정릉로 30  13  0.012  0.034  0.6  0.003  56 
종로 47  11  0.013  0.045  0.7  0.004  75 
종로구 30  11  0.015  0.034  0.6  0.004  56 
중구 31  13  0.013  0.043  0.7  0.004  71 
중랑구 29  14  0.020  0.026  0.4  0.003  47 
천호대로 72  0.008  0.042  0.5  0.004  70 
청계천로 38  16  0.009  0.044  0.9  0.004  73 
한강대로 50  14  0.012  0.038  0.6  0.004  63 
홍릉로 32  15  0.010  0.033  0.5  0.004  54 
화랑로 51  18  0.009  0.043  0.6  0.004  71 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이