ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2024-07-21 18:00:00 o 폭염경보 : 전라남도(곡성, 구례, 화순), 전북자치도(정읍), 경상북도(경주), 경상남도(창원, 창녕, 산청), 제주도(제주도동부) o 폭염주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 홍천평지, 강원남부산지), 충청남도(천안, 공주, 아산, 논산, 부여, 청양, 당진, 홍성), 충청북도(청주, 옥천, 영동, 충주, 진천, 음성, 증평), 전라남도(곡성, 구례, 화순, 흑산도홍도 제외), 전북자치도(장수, 정읍 제외), 경상북도(경주 제외), 경상남도(창원, 창녕, 산청 제외), 제주도(제주도서부, 제주도북부, 제주도남부, 제주도북부중산간), 대전, 광주, 대구, 부산, 울산, 세종
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 24.07.21 19:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 17  10  0.053  0.008  0.3  0.003   
강남구 19  15  0.049  0.016  0.2  0.005  67 
강남대로 14  0.032  0.009  0.5  0.002  52 
강동구 11  0.053  0.004  0.3  0.002  70 
강변북로 15  11  0.026  0.021  0.4  0.002  44 
강북구 20  13  0.051  0.008  0.3  0.002  68 
강서구 20  13  0.049  0.007  0.2  0.003  66 
공항대로 25  0.045  0.013  0.3  0.003  64 
관악구 30  18  0.044  0.008  0.2  0.003  62 
광진구 20  0.046  0.009  0.5  0.002  64 
구로구 15  0.070  0.005  0.2  0.003  83 
금천구 22  10  0.034  0.011  0.2  0.003  54 
노원구 22  17  0.049  0.011  0.3  0.002  66 
도봉구 11  11  0.055  0.009  0.2  0.002  71 
도산대로 26  13  0.032  0.006  0.6  0.003  53 
동대문구 23  15  0.049  0.008  0.2  0.003  67 
동작구 20  13  0.041  0.007  0.2  0.002  60 
동작대로 중앙차로 26  0.037  0.015  0.4  0.002  57 
마포구 17  16  0.055  0.010  0.2  0.003  71 
서대문구 24  0.058  0.009  0.4  0.002  73 
서초구 13  0.064  0.005  0.4  0.002  79 
성동구 13  10  0.044  0.011  0.2  0.002  62 
성북구 24  10  0.047  0.007  0.4  0.003  65 
송파구 20  15  0.042  0.007  0.2  0.002  61 
시흥대로 27  11  0.026  0.019  0.3  0.003  44 
신촌로 28  19  0.031  0.023  0.5  0.003  51 
양천구 22  13  0.044  0.007  0.2  0.002  62 
영등포구 22  13  0.048  0.007  0.2  0.003  66 
영등포로 26  15  0.033  0.019  0.3  0.003  53 
용산구 18  12  0.042  0.011  0.2  0.002  61 
은평구 17  16  0.041  0.008  0.4  0.002  60 
정릉로 26  13  0.041  0.027  0.4  0.003  60 
종로 19  10  0.050  0.012  0.3  0.003  67 
종로구 21  16  0.049  0.010  0.2  0.003  67 
중구 17  13  0.042  0.010  0.2  0.003  60 
중랑구 22  14  0.037  0.010  0.3  0.002  57 
천호대로 19  10  0.036  0.015  0.3  0.002  55 
청계천로 31  16  0.039  0.016  0.3  0.002  58 
한강대로 24  14  0.053  0.019  0.5  0.002  70 
홍릉로 22  15  0.035  0.024  0.5  0.003  55 
화랑로 18  11  0.049  0.017  0.3  0.002  67 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이